Türkiye'nin ilk eşli danslar topluluğu, 30. yılEŞLİ DANSLAR TOPLULUĞU


Tango

 

Nedir?

Tango'nun koreografik kaynağı Arjantin ve İspanyol halk danslarıdır. 19'uncu yüzyılda güney Afrika'da yaygın bir dans olan Tango, Avrupa'da ancak 20'inci yüzyılın başlarında görünmeye başlamıştır. Dünyaca ünlü Fransız koreograf ve besteci Camil de Rival, bu dansı biraz daha basitleştirmiş ve bugünkü Tango'yu ortaya çıkarmıştır. Papa'nın, Tango'yu uygunsuz bir dans olarak yasaklaması nedeniyle dünya çapında ünlenmesi zaman almıştır. Tango, 1909'da Paris'te ilk başarısının kazanılması ardından 1910-1915 yılları arasında büyük bir hızla bütün Avrupa'ya yayılmıştır. 1930'lar ve 60'larda ününü biraz yitirmesinden sonra, yeniden canlanmaya başlamış olan Tango, anî duruşlar ve beklenmeyen dönüşleriyle ünlüdür.

 

 Müzik

Dünya Dans Sporu Federasyonu kurallarına göre, dans sporu yarışmalarında bu dans için kullanılacak müziklerin standart ritim özellikleri şöyledir:

31-33 bar/dakika
4 vuruş/bar

geri dön >>