Türkiye'nin ilk eşli danslar topluluğu, 30. yılEŞLİ DANSLAR TOPLULUĞU


Paso Doble

 

Nedir?

Paso Doble, zenci kültüründen gelmeyen tek Latin Amerikan dansıdır. Dansın kökleri İspanya'ya uzanır. "Paso Doble", "iki adım" anlamına gelir ve arenadaki boğa güreşçisinin ("torreador") hareketlerinin stilize edilmiş hâlidir. Bayan dansçı, hareketlere göre boğa ("el toro") ya da pelerin ("cappa") olarak kabul edilir. Paso Doble temiz ve canlı hareketler gerektirir, bu dansın ruhunu verebilmek için yavaş ve sakin hareketlerden kaçınılmalıdır. Fransızların standart danslarından biri olduğu için birçok popüler figürün Fransızca ismi vardır: Veronica, cloak, ronda, cross turn... Genellikle Latin dansları arasında en son öğrenilendir. Çünkü doğaçlamaya uygun olmayan yapısı, önceden belirlenmiş bir koreografiyi gerektirir. Bu da anlık yönetmeyi ve uygulamayı güçleştirir.
Tarihçe
En çok 1926 yılında popülerlik kazanan Paso Doble, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Uluslararası Latin Amerikan Dansları yarışmalarında yer almaya başlamıştır. Bilinenin aksine Paso Doble İspanyollar değil Fransızlar tarafından dans literatürüne kazandırılmıştır.

 Müzik

Dünya Dans Sporu Federasyonu kurallarına göre, dans sporu yarışmalarında bu dans için kullanılacak müziklerin standart ritim özellikleri şöyledir:

60-62 bar/dakika
2 vuruş/bar